Storningar-i-kontorslandskap_bizzystick

Bizzystick - för lugn och ro i kontorslandskap

Bakgrund

Störningar i kontorslandskap

Öppna kontorslandskap är till skillnad från cellkontor en planlösning där alla sitter i öppna lokaler. Ur många aspekter är detta ett bra arbetssätt. Samarbete kollegor mellan förenklas, informationsutbytet blir snabbt och effektivt och det är billigare att bygga eller hyra jämfört med cellkontor, där alla medarbetare har sitt eget rum. Vi har till följd av detta sett att fler och fler väljer att arbeta hemma eller utanför kontoret då de behöver arbeta ostört och effektivt.

Störningar i kontorslandskap är ett reellt problem för många människor. Det tar minst 15 minuter (en del studier hävdar betydligt längre) om man varit djupt koncentrerad att återgå till samma läge efter en störning. Varje gång en störning sker som hjärnan uppfattar så startar denna process om från noll. I slutänden leder dessa ständiga avbrott till ökad stressnivå, minskad effektivitet och högre sjuktal i organisationen. Detta är anledningen till att Bizzystick gör skillnad. Störningarna i kontorslandskapet minskar. Våra egna undersökningar pekar på samma sak. Den upplevda stressen och antalet störningar minskar med Bizzystick i kontorslandskapet.

 

 Forskning kring störningar i kontorslandskap

 

Forskning har visat på att frågor, samtal, allmänna ljud och rörelse i rummet skapar ständiga avbrott i koncentrationen, störningar, i vissa fall så långt att medarbetarna inte lyckas jobba helt koncentrerat under någon del av sin arbetsdag.

En väg för att skapa en miljö som befrämjar arbete, utan att ta bort fördelarna med det öppna kontorslandskapet, är arbetet med att ta fram gemensamma förhållningsregler som alla kan och vill respektera. I detta blir Bizzystick ett verktyg som är lätt att använda, förstå och som kan starta diskussionen kring vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen.

Citat från media och forskning

Sagt om störningar i kontorslandskap

"90 procent av studierna om arbetsmiljön i öppna kontorslandskap talar emot en sådan arbetsplatsutformning." Men lösningen är frestande för arbetsgivare. Öppna landskap är 20 procent billigare att bygga. Stress, tappad koncentration, bråk och hög personalomsättning var några av problemen studierna pekade på.

Vinesh Oomen,
Queensland University of Technology i Brisbane

"Kontorslandskap tvingar oss att använda vår smartaste hjärndel, pannloben, till att stänga ute alla distraktioner istället för att arbeta."

I en studie blev arbetarna avbrutna var elfte minut. Varje gång tog ca 25 min att komma tillbaka till den ursprungliga uppgiften. Summerat var då arbetarna aldrig helt fokuserade på sin arbetsuppgift.

Katarina Gospic,
Läkare och hjärnforskare, DN 2012-09-21

"Det är viktigt att både utforma det öppna kontoret och sätta upp förhållningsregler med tanke på att medarbetare inte ska störas av ljud och rörelser."

 

Arbetsmiljöupplysningen, Prevent,
Huvudmän bakom Prevent är Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

"Att ha »öppen dörr« innebär inte att du alltid ska vara tillgänglig. Gör så här i stället: Berätta för dina medarbetare när du är tillgänglig. [...] Om du sitter i öppet kontorslandskap, ha en signal för när du vill jobba ostört."

Anette Bohman,
Personal- och beteendevetare med kurser i effektivitet, tidningen Chef

198 kr för lugn och ro i kontorslandskap!

Köp Bizzystick