Storningar-i-kontorslandskap_bizzystick

Bizzystick - för lugn och ro i kontorslandskap

Bizzystick skapar lugn och ro i kontorslandskap

Arbetsmiljö i kontorslandskap

Idén med Bizzystick är att det ska vara ett sätt att skapa och signalera gemensamma förhållningsregler i kontorslandskapet. När ni sätter upp Bizzystick i arbetsmiljön är tillfället perfekt att starta diskussionen kring hur man förhåller sig till varandra på ett sätt som skapar en bra arbetsmiljö. Ska man ropa rakt ut när man undrar nåt? Får man prata högt och ljudligt med kollegor? Målet ska vara att få en arbetmiljö som, utan att ta bort de positiva effekterna av att sitta i kontorslandskap, främjar koncentration, minskar stress och gör organisationen mer effektiv.

 

Hur du använder Bizzystick?

 

Storningarikontorslandskap_bizzystick

Bizzystick fälls upp när du önskar visa att du är upptagen genom att skjuta upp ”pinnen”. När man inte längre är upptagen trycks den ned igen.

Väl på plats är Bizzystick intuitiv och lätt att förstå för de som ser den. I uppfällt läge syns en tydlig röd färg som visar att du är upptagen för tillfället. I nedfällt läge smälter Bizzystick in och tar minimalt fokus. Bizzystick finns i svart och i vitt utförande.

Lätt att montera

Bizzystick är väldigt enkel att montera. Den fästs på din stationära datorskärm på den sida som du har din ”favorithand” (höger för högerhänta och vice versa). Den bör fästas här för att synas så bra som möjligt i landskapet samtidigt som den ska sitta på en plats som är lättåtkomlig utan onödiga moment.

Gemensamt signalsystem

För att nå bästa resultat bör alla medarbetare i samma kontorslandskap sätta upp och använda Bizzystick, detta för att alla ska veta vad signalen innebär även om man själv inte använder den flitigt. I samband med att ni sätter upp Bizzystick i kontorslandskapet har man som grupp chansen att gemensamt diskutera de förhållningsregler som ska gälla för att man gemensamt ska lyckas genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Bizzystick är enkel

Enkelhet och tydlighet har varit ledord då vi tagit fram Bizzystick. Detta ska vara som en krycka, inte ta något fokus, inga onödiga funktioner, den ska bara fungera helt enkelt. Utformningen som en trekantig cylinder gör att Bizzystick är synlig från alla håll när den är uppfälld. Formen är mjuk för att inte fånga uppmärksamhet i nedfällt läge. Kulan längst ned gör att det är intuitivt att trycka just där och det behövs inte några instruktioner för hur den skall användas.

198kr för lugn och ro i kontorslandskap!

Köp Bizzystick